REFERENČNA LISTA IZDELKOV

DOBAVA KOMPLETNIH DVIGAL

Električno mostno dvigalo EMD 3,2 t x 6,8m za NE Krško

Električno konzolno dvigalo EKD 1,6 t x 4,5 m za NE Krško

Električno mostno dvigalo EMD 16 t x 14,5m za PK Rijeka

ELEKTROOPREMA DVIGAL IN PRIJEMAL

Elektrooprema spreaderja v Luki Koper (5 različnih)

Elektrooprema spreaderja v SŽ - Kontejnerski terminal Ljubljana

Elektrooprema dvigala EOTC 175 t x 20,45m za HPP Berke Dam Turčija

Elektrooprema dvigala EOTC 85/10 t x 10,5m za HPP Moncion Dominikanska Republika

Elektrooprema dvigala EMD 20 t x 3 m za HE Doblar II

Elektrooprema dvigala EMD 20 t x 3 m za HE Plave II

Elektrooprema dvigala EMD 3,2 t x 10,1m za Bendo Nazarje

Elektrooprema dvigala EMD 3,2 t x 8,75 m za Deplast Imeno

Elektrooprema dvigala EMD 2 t x 2,4 m za t-plast Mengeš

Elektrooprema dvigala EMD 25 t x 16,5 m za Litostroj Ulitki Ljubljana

Elektrooprema dvigal EMD 10 ton, EMD 5 ton za Trimo Trebnje v Rusiji

REKONSTRUKCIJE DVIGAL

Rekonstrukcija EO dvigala EMD 163,7/22,7t x 35,1 m v turbinski hali NE Krško

Rekonstrukcija EO dvigala EMD 5,5t x 10,49m v Drumming Room NE Krško

Rekonstrukcija EO dvigala EPD 37t Terminalu za kontejnerski promet SŽ v Ljubljani

Rekonstrukcija el. opreme dvigala EMD 25t x 16,5 m v Litostroju Ljubljana

Dodatno radijsko upravljanje dvigal v Železarni Ravne na Koroškem za Litostroj Ulitki Ljubljana

Rekonstrukcija elektroopreme dvigal v reaktorskih zgradbah nuklearnih elektrarn v Rusiji in Ukrajini

Rekonstrukcija el. opreme dvigala EPD (50+16)t x 45 m v Litostroju Ljubljana

Rekonstrukcija el. opreme dvigala EMD 10t x 14 m v Litostroju Ljubljana

Rekonstrukcija EO dvigala v reaktorski zgradbi NE Krško

Rekonstrukcija EO dvigala v zgradbi iztrošenega goriva NE Krško

Rekonstrukcija EO dvigala EMD 6t x 19 m v skladišču žvepla Cinkarne Celje

ELEKTROOPREMA PROIZVODNIH LINIJ

Del linije za proizvodnjo cigaret v Tobačni Ljubljana

Del linije za proizvodnjo izolacijskih plošč v Trimu Trebnje

Del linije za kaširanje papirja v Aeru Celje

Del linije za sestavljanje avtomobilov v Revozu Novo mesto

Linija za razrez pločevine v SSSL Acroni Jesenice

DRUGA ELEKTROOPREMA

Izdelava elektroopreme za premično streho v Avditoriju Portorož

Elektrooprema vrtljive reklame za Chrysler Ljubljana

Elektrooprema čistilne naprave HE Črna

Elektrooprema čistilne naprave HE Vrhovo

Elektrifikacija hidromehanske opreme na MHE Pec mlini – Bosna in Hercegovina

Elektrifikacija hidromehanske opreme na HE Boštanj (zapornice, čistilni stroj, zunanja dvigala)

Elektrifikacija hidromehanske opreme na MHE Melje (zapornica, čistilni stroj, zunanje dvigalo)

Elektrifikacija hidromehanske opreme na HE Blanca (zapornice, čistilni stroj, zunanja dvigala, prekladalni voziček)

Izdelava varnostne opreme za jez Vogršček

Elektrifikacija hidromehanske opreme na MHE Mostarsko blato – Bosna in Hercegovina

Elektrifikacija hidromehanske opreme na jezu Ajba HE Plave

Elektrifikacija hidromehanske opreme na HE Krško (v gradnji)

IZDELAVA STIKALNIH OMAR  (za Andino d.o.o. Ljubljana)

Izdelava regulatorskih plošč za HE Moste

Izdelava regulatorskih plošč za HE Formin

Izdelava stikalnih omar turb. regulatorja in pom. pogonov za HE Batman Turčija

Izdelava stikalnih omar turb. regulatorja in pom. pogonov za HE Moncion Dominikanska Republika

Izdelava stikalnih omar turb. regulatorja in pom. pogonov za HE Tis Abbay Etiopija

Izdelava stikalnih omar turb. regulatorja in pom. pogonov za HE Jajce

na vrh